КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ? КАКВА Е ДЕЙНОСТТА НИ?

Сдружение”ЗОРНИЦА”е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено на основание чл.1 и чл. 19 от ЗЮЛНЦ.

​     Наименованието на Сдружението е ”ЗОРНИЦА”. При необходимост, то може да се превежда на други езици в буквален превод или да се изписва на латиница, както следва: “ZORNITSA”.

​     Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

​     Членството в Сдружението е доброволно.
     Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението.

     За постигане на целите Сдружение ”ЗОРНИЦА” развива следните основни дейности:
     Създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
     Развива и подпомага любителското художествено творчество.
     Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, фестивали и събори, празненства, концерти, чествания и младежки дейности.
     Събиране и разпространяване на знания за родния край.     Основните цели на Сдружение”ЗОРНИЦА” са в обществена полза и са свързани с:

     Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си.
     Запазване на обичаите и традициите на българския народ и в частност на местните обичаи и традиции.
     Разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на културата, науката и изкуството.

     Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.
 Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на сдружението.

     Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.
     Социална и благотворителна дейност.
     Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждането на ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ в страната и чужбина, като в същото време подпомага развитието на хората в тази насока.
     Сдружението е насочено към максимално широк кръг от хора, без ограничение на пол, възраст, етническа принадлежност и вероизповедание.

СДРУЖЕНИЕ "ЗОРНИЦА"

 Мисъл. Идея. Резултат!

© 2016 - 2019

by Sdruzhenie "Zornitsa"
Proudly created by Plamen Ivanov

5800 България, Плевен,

тел.: +359 878 52 57 52

тел.: +359 878 90 76 99

zornitsa.pln@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now